تابو امبکی رئيس جمهوری آفريقای جنوبی در اجلاس زمين در ژوهانسبورگ از سران کشورها خواسته است يک طرح قابل اجرای عملياتی برای مقابله با فقر و جلوگيری از تخريب زمين، ارائه دهند. آقای امبکی اين تقاضَا را امروز در جلسه افتتاحيه کنفرانس ۳ روزه گردهمائی زمين مطرح کرد . سران بيش از ۱۰۰ کشور جهان در اين اجلاس شرکت دارند. آقای امبکی از سران کشور ها خواست اهداف و ضرب الاجل هائی را برای رسيدگی به مشکلات زمين تعيين کنند. تونی بلير ، نخست وزير بريتانيا نيز در اين جلسه سخنرانی کرد و از کشورها خواست پيمان کيوتو را که در مورد تغييرات آب و هوائی است ، امضا کنند.