پرزيدنت بوش امروز در تگزاس، ميزبان امير بندر بِن سلطان سفير عربستان سعودی در آمريکا است. رئيس جمهوری آمريکا ناهاررا با سفير عربستان صرف می کند و وی را به ديدار بخشهای مختلف مزرعه ۶۵۰ جريبی خود می برد. انتظار می رود در اين ديدار خصوصی و غير رسمی، در باره جنگ با تروريسم، کشمکش اسرائيل و فلسطينی ها،و اقدام نظامی احتمالی آمريکا عليه صدام حسين رهبر عراق ،گفتگو شود. عربستان سعودی با هر نوع اقدام نظامی عليه عراق مخالف است و در مورد کشمکش خاورميانه هم با دولت بوش اختلاف نظر دارد. با اين همه ،کاخ سفيد می گويد پيوند های رياض ـ واشنگتن مستحکم است. به گزارش خبرگزاری سعودی، پرزيدنت بوش،دوشنبه شب، در گفتگوی تلفنی با امير عبدالله، وليعهد عربستان، دوستی مستحکم آمريکا ـ سعودی را مورد تحسين قرار داده است بنا به گزارش همين خبرگزاری، آقای بوش، گزارش رسانه ها در مورد تيرگی مناسبات دو کشور را غير مسئولانه خوانده است