شعله ای در تنهايی» برنامه جديدی است درباره تم تنهايی در آثار نويسنگان معاصر. اين سری برنامه توسط دکتر درايه درخشش تهيه و تنظيم شده است. دکتر درايه درخشش، نويسنده، مترجم، رئيس دپارتمان ادبيات و زبانهای مدرن در دانشگاه هاوارد و استاد ميهمان در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن است. برنامه امشبِ «شعله ای در تنهايي» «روانی پور، زنی در آنسوی تنهايی» نام دارد و درباره افسانه قهرمان داستان دل فولاد است. توجه شما را به اين برنامه جلب ميکنيم.