يک ژنرال ارشد آمريکايی می گويد نيروهای آمريکايی برای جلوگيری از تبديل شدن دوباره افغانستان به يک اردوگاه آموزش تروريستي، احتمالا سالها در َنجا باقی خواهند ماند.

ژنرال تامی فرانکز فرمانده عمليات نظامی آمريکا در افغانستان رزو ‏ پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در محل پنتاگون، و در حالی که دونالد رامسفلد وزير دفاغ در کنارش ايستاده بود، گفت نيروهای آمريکايی مدت های طولانی در آن کشور مستقر خواهند بود. در حال حاضر حدود ۸ هزار سرباز آمريکايی به عنوان بخشی از يک ايتلاف بين المللی در افغانستان بسر می برند. دنبال کردن بقايای شبکه تروريستی القاعده و رژيم برکنار شده طالبان از جمله وظايف آن ها است.