ابوالکلام رئيس جمهوری جديد هند در پيامی به مناسبت پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال پاکستان برای اين کشور همسايه آرزوی موفقيت کرده است. در پيام رئيس جمهوری هند خطاب به ژنرال پرويز مشرف، از جانب مردم هند به مردم پاکستان شادباش و درود فرستاده شده است. هند پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال خود از بريتانيارا روز ۵ شنبه جشن می گيرد.