بر اثر جاری شدن سيلاب لای و لجن از کوههای پاميردر يخش خاوری تاجيکستان، دست کم ۲۱ نفر کشته شدند .سيلابی از آب باران، گل ولای، وسنگ، در نخستين ساعتهای امروز و در حالی که مردم هنوز در خواب بودند، وارد روستای دشت شد. مقامهای تاجيکستان می گويند۷۲ خانه، يک مدرسه و پلهای روستا کلا تخريب شده است. وزارت فوريتهای اضطراری تاجيکستان اعلام کرد امدادگران،هم اکنون کار پاکسازی روستا و عمليا ت کمک رسانی را آغاز کرده اند