مقامات هند می گويند در درگيری های شب گذشته در کشمير هند، دست کم ۹ نفر کشته شده اند. به گفته پليس سرينگار ۴ سرباز هندی در شمال منطقه کُپوارا Kupwara در جريان تبادل سنگين آتش توپخانه و خمپاره با نير وهای پاکستان کشته شدند. در در گيری ديگری، دو تن از ماموران نيروی امنيتی مرزی در جريان يک در گير ی مسلحانه در غرب سرينگار کشته شدند. پاکستان نيز می گويد نيرو هايش تلاش نظامی هند را برای ايجاد مواضع جديد در امتداد خط کنترل در کشمير، عقب رانده اند.