مقامات آذربايجان و ارمنستان دور ديگری از مذاکرات مربوط به حل مساله ناگور نو قره باغ را در پراگ آغاز کرد ه اند. اين دومين ملاقات پراگ بين آراز آسيموف، معاون وزير خارجه آذربايجان و همتای ارمنی او، تاتول مارکاريان است نخستين ملاقات آنها در ماه می انجام شد. در گفتگو های اين هقته نايب رئيس گروه مينسک از سازمان همکاری و امنيت در اروپا نيز شرکت داشت. گفتگو ها در پشت درهای بسته انجام شد و هيچ يک از طرفين در اين باره بيانيه ای منتشر نکرده اند.