کارگردان: روبرت برسون


بازيگران: کلود لی دو

محصول فرانسه، ۱۹۵۱، سياه و سفيد، ۱۱۶ دقيقه

اين فيلم که نوشته و ساخته برسون است بازگو کننده زندگی کشيشی است که معتقد است در زندگی و ماموريتش شکست خورده است. اگر با برداشتها و حساسيت های امروزی به تماشای اين فيلم بنشينيد، بازی ها بنظر احساسی و بعضا غلو آميز خواهند رسيد.

خاطرات روزانه يک کشيش همگان را راضی نخواهد کرد زيرا شديدا احساسی است. کلود لی دو بخاطر ايفای نقشی برجسته و حساس برنده جايزه آکادمی انگلستان شد.