تعداد تلفات سيل در جنوب آسيا باز هم افزايش يافته است. تا کنون بيش از ۲۸۰ نفر در هند، بنگلادش و نپال بر اثر سيل ناشی از بارانهای شديد موسمی و طغيان رودخانه ها، جان خود را از دست داده اند. مقامات هند گزارش کرده اند که سيلاب در ايالت شرقی بيهار، ۳۴ کشته بجا گذاشته و حدود ۴ ميليون نفر را بيخانمان کرده است. دست کم يک سوم خاک کشور همسايه بنگلادش زير آب رفته، ۵۰ نفر کشته شده اند و دهها هزار نفر از خانه های خود آواره شده اند . به مقامات امکان دارد وضعيت وخيم تر شود. در نپال ريزش مداوم ياران سبب رانش زمين شده و حدود ۲۰۰ نفر را کشته است .