اين هفته درباره عکس العمل کاخ سفيد و کنگره آمريکا نسبت به مقاله واشنگتن پُست درباره وجود اختلاف در دولت پرزيدنت بوش پيرامون چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان گفتگويی خواهيم داشت که روشن کننده خواهد بود. مهمانان اين برنامه تلويزيونی آقای تريتا پارسی مشاور سياسی آقای باب نِی، عضو مجلس نمايندگان کنگره آمريکا و آقای هوشنگ پورشريعتی، روزنامه نگار، ميباشند. از شما دعوت ميکنيم که اين برنامه را تماشا کنيد و ديدن آن را به دوستان خود نيز توصيه فرماييد.