دربرنامه اين هفته «شانه به شانه» فرح جهانگيری مجری برنامه گفت وشنودی دارد با پرفسور بيتا مقدم گل محمدی استاد دانشگاه ييل و برنده جايزه دانشور جوانی که دستاوردهای مهمی در پژوهش درزمينه بيماری اسکيزوفرنی يا شيزوفرنی دارد. علاقمندان به اين پژوهش ها می تواننداز طريق اينترنت و وب سايت دانشگاه ييل ازنتيجه تحقيقات ايشان در ارتباط با کارکردهای مغز و بالابردن کيفيت زندگی مبتلايان به عوارض شيزوفرنی مطلع شوند.