در ايتاليا يک قطار مسافری از خط خارج شده و در اين حادثه دست کم ۸ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شده اند.۴ تن از کشته شدگان مراکشی و يک نفر از مهندسان قطار بوده است قطار سريع السير با ۲۰۰ سرنشين در شمال خاوری سيسيل در نزديکی مسينا، شنبه شب از خط خارج شد و با يک پل برخورد کرد. محل حادثه از جاده اصلی دور است به همين سبب عمليات نجات و کمک رسانی بسختی انجام می شود. قطار حادثه ديده با ۷ واگن از پالرمو عازم مسينا بود. مقصد نهائی قطار شهر ونيز بوده است. مقامها ابراز نگرانی می کنند که شايد تلفات حادثه بيش از ميزان اعلام شده باشد.