ستيزه جوی مسلمانی که در پاکستان به جرم ربودن و قتل دانيل پرل خبر نگار آمريکائی وال استريت ژورنال محکوم به اعدام شده، تقاضای فرجام کرده است. وکيل مدافع احمد عمر شيخ، امروز در خواست پژوهش را تسليم دادگاه کراچی کرد. وی گفت اطمينان دارد دو تن از قضاتی که تقاضای فرجام را بررسی می کنند، حکم اعدام را که روز دوشنبه توسط قاضی دادگاه حيدر آباد صادر شد، نقض خواهند کرد. روز چهارشنبه وکلای مدافع سه متهم ديگر اين پرونده که به حبس ابد محکوم شده اند نيز تقاضَای فرجام کردند. در همين حال روزنامه نيويورک تايمز به نقل از مقامات پاکستانی که نامشان را فاش نکرده است، می نويسد آزمايش های دی.ان .ای نشان داده است جسدی که در گوری در کراچی پيدا شد، جسد دانيل پرل است.