در برنامه زير ذره بين امروز، ۱۹ ژوئيه، دکتر عليرضا نوری زاده ژورناليست بين المللی و تحليلگر مسائل ايران به پرسش های خبرنگار صدای آمريکا درارتباط با تظاهرات امروز تهران و سخنرانی امام جمعه موقت تهران، هاشمی رفسنجانی، و برگزاری کنگره سوم جبهه مشارکت که با انتخاب اعضای شورای مرکزی و دبير کل پايان يافت، و همچنين پيرامون ملاقات روز گذشته وزرای امور خارجه سه کشور عربی اردن، مصر و عربستان با پرزيدنت بوش پاسخ گفت که شما را به شنيدن آن دعوت ميکنيم.