يک سخنگوی ارتش عراق می گويد در حمله ديشب هواپيماهای جنگی آمريکا به جنوب عراق ۵ نفر کشته و ۱۷ نفر مجروح شده اند. رسانه های دولتی به نقل از راديو رسمی عراق گفته اند اين افراد در استان قادسيه در جنوب عراق کشته و مجروح شدند. سخنگوی نظامی آمريکا حمله نيرو های ائتلاف را به تاسيسات ارتباطی ارتش عراق در جنوب اين کشور، تائيد کرده است. اما هنوز ميزان تلفات و خسارات از سوی منابع مستقل تائيد نشده است .