لابی و رستوران هتل اينتر کنتينانتال کابل از دهه ۱۹۶۰ تا بحال نه رنگ خورده و نه تعمير شده اند و نه اينکه مبلمانش عوض و يا تميز شده است. اين هتل اکنون مرکز تجمع افغانهاييست که از غرب بازگشته اند. اين گروه از افغانها، از هنرمند و سياستمدار و سرمايه گذار گرفته تا تحصيلکرده های غرب کسانی هستند که اينک بازگشته اند تا نقشی در بازسازی کشور داشته باشند. گزارش خبرنگار ما را در اين باره ميشنويد.