روزنامه انگليسی زبان تهران تايمز نوشته است، اظهارات پرزيدنت بوش نشان می دهد که واشنگتن، بخاطر سياستهايش در افغانستان و خاور ميانه تا چه پايه منزوی شده است. اصلاح طلبان ايران نيز از بيانيه پرزيدنت بوش انتقاد کرده اند.محسن مير دامادی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است پرزيدنت بوش با اين کار در مسير حرکت جنبش اصلاح طلبی ايران مانع ايجاد می کند.به گفته آقای مير دامادی، جنبش اصلاح طلبی ايران با اصلاحاتی که مقامات آمريکائی تبليغ می کنند ، اساسا متفاوت است. در اعلاميه روز جمعه ، پرزيدنت بوش آنچه را که سياستهای سازش ناپذير و مخرب ايران ناميده ، محکوم کرده و از مقامهای تهران خواسته است صدای مردم ايران را بشنوند .در ماه ژانويه پرزيدنت بوش در سخنانی ايران را متهم کرد که در کنار عراق و کره شمالی ،بخشی از محور اهريمنی است