در آمريکا کتابخانه های محلی نقش مهمی را در تحصيل دانش آموزان و والدين آنها ايفا ميکنند. در همه ايالتها و شهرهای کوچک و بزرگ آمريکا برای استفاده مردم کتابخانه هايی در دسترس مردم قرار دارند. در گزراشی که در اين صفحه ميشنويد خبرنگار ما، عباس ملايری، با مدير مسئول کتابخانه های بخش مونتگمری ايالت مريلند انجام داده است.