ليتون هيوئت تنيس باز استراليايی فاتح ويمبلدون شد. امروز در حومه لندن، هيوئت بازيکن شماره ۱ جهان که ۲۱ سال دارد در بازی فينال مردان رقيب آرژانتينی خود ديويد نعل بنديان را با امتياز ۶-۱ ،۶-۳ و ۶-۲ شکست داد. بازی اين دو دو بار بخاطر بارندگی متوقف شد.اين اولين حضور نعل بنديان بازيکن شماره ۲۸ جهان در فينال تورنمنت معتبر ويمبلدون بود و اين تنيس باز بويژه در ست اول عصبی بنظر ميرسيد. برای هيوئت اين اولين عنوان قهرمانی ويمبلدون در در زندگی حرفه ايش محسوب ميشود.