بر اثر انفجار بمب در الجزاير دست کم ۳۰ نفر کشته وحدود ۴۰ نفر زخمی شده اند. بمب در روز استقلال کشور در بازارميوه و تره بار شهر لاربا منفجر شد. هنوز کسی مسئوليت بمب گذاری را نپذيرفته است. اما بيم آن می رفت که در چهلمين سالگرد استقلال اين کشور ، تند رو های اسلامی دست به حمله بزنند.