استيو فاسِت آمريکائی ماجراجو به يک پيروزی تاريخی در رشته هوانوردی دست يافته و نخستين کسی شده که با پرواز تک نفره بوسيله بالون کره زمين را دور زده است. بالون وی در تاريکی شب بر فراز اقيانوس در جنوب استراليا، که مبداء حرکت او در دو هفته پيش بود به انتهای مسير خود رسيد. اين ميليونر ۵۸ ساله اهل شيکاگو طول جغرافيائی درجه ۱۱۷ را قطع کرد و به اين ترتيب گردش او به دور دنيا تکميل شد. آقای فاست که در ششمين اهتمام خود پيروز شده قرار است در ساعات آينده در باختر استراليا به زمين بنشيند.