جشنواره بين المللی موزيک فيلم که از ۳۰-۲۳ ژوئن در محل موزه شهر بُن در جريان است به پايان خود نزديک ميشود. از جمله رويدادهای مهم اين جشنواره حضور نيکوس تئودوراکيس، نويسنده، آهنگساز و سياستمدار شهير يونانی است که موسيقی فيلمهای «زِد» و «زوربای يونانی» از شاهکارهای اوست.

علاوه بر نمايش فيلم های نامدار ايرانی نظير «قندهار» به کارگردانی محسن مخملباف، «باران» ساخته مجيد مجيدی و «زمانی برای مستی اسبها» ساخته بهمن قبادی و چند تا از فيلم های عباس کيارستمی، «صد سال سينمای ايران» نيز از طرف انستيتوی روابط فرهنگی آلمان به نمايش گذاشته شد.