پرزيدنت بوش در يک گفتگوی تلفنی با پرزيدنت گلوريا آرويو رئيس جمهوری فيليپين از وی و نيروهای مسلح کشورش به خاطر کشتن يک رهبر شورشی اسلامگرا که با گروه تروريستی القاعده ارتباط داشته است، سپاسگزاری کرد. کاخ سفيد روز شنبه اعلام کرد در اين گفتگوی ۵ دقيقه ای دو رئيس جمهوری در باره عمليات روز جمعه ارتش فيليپين صحبت کردند . گفته می شود در جريان آن عمليات (ابو سبايه) از رهبران گروه شورشی ابوسياف به قتل رسيده است