مرحله ۴/۱ نهايی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ روز شنبه با برگزاری دو مسابقه اسپانيا و کره جنوبی از يکسو و سنگال و ترکيه از سوی ديگر بپايان ميرسد. در مجموع تا کنون ۱۵۱ گل در بازيها بثمر رسيده است. برزيل با کسب ۱۵ گل در ۵ بازی پرگل ترين تيم در مسابقات تا کنون است . برزيلی ها بطور متوسط در هر بازی ۳ گل بثمر رسانده اند . آلمان جمعا ۱۳ گل زده است يعنی ۶/۲ گل درهر بازی. مقام سوم در اختيار اسپانيا است که تاکنون ۱۰ گل بثمر رسانده است يعنی ۵/۲ گل در هر مسابقه. آقايان گل جام جهانی ۲۰۰۲ ميروسلاو کلوز آلمانی، رونالدو و ريوالدوی برزيلی هستند هريک با ۵ گل. در رده بندی بازيکنان سازنده گل نام مايکل بالاک آلمانی در صدر ديده ميشود که تاکنون سازنده ۴ گل برای تيم آلمان بوده است. در جدول دارندگان کارتهای زرد و قرمز آلمان با ۱۵ کارت زرد و ۲ کارت قرمز صدرنشين است. ترکيه با ۱۳ کارت زرد و ۲ کارت قرمزبه جايگاه دوم تکيه زده است. آمريکا با ۱۴ کارت زرد و بدون کارت قرمز به رقابتهای خود در جام جهانی پايان داد. در جدول بازيکنانی که بيشترين شوت را روی دروازه حريف داشته اند رونالدو با ۱۴ شوت پيشتاز است.