برزيل با سابقه ۴ بار قهرمانی جهان، با پيروزی ۲-۱ بر انگلستان به مرحله نيمه نهايی مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ صعود کرد. بيش از ۴۷ هزار نفر در استاديوم شيزوکای ژاپن امروز شاهد يک مسابقه تماشايی بين اين دو غول عالم فوتبال بودند. انگلستان در دقيقه ۲۳ با گل فوروارد برجسته خود مايکل اوئن که با دريبل لوسيو بازيکن برزيلی توپ را وارد دروازه برزيل کرد ۱-۰ از حريف پيش افتاد. در لحظات آخر نيمه اول (دقيقه۴۷) رونالدينهو بازيکن برزيلی به خط دفاعی انگليس رخنه کرد و توپ را به ريوالدو در گوش راست پاس داد و ريوالدو نيز گل تساوی بخش را بثمر رساند. اين پنجمين گل ريوالدو در مسابقات جام جهانی ۲۰۰۲ بود. در دقيقه ۵۰ رونالدينهو با زدن يک ضربه آزاد با شوتی قوس دار توپ را از بالای دستان ديويد سيمن وارد دروازه انگليس کرد. اندکی پس از اين گل زيبا (دقيقه ۵۷) داور رونالدينهو را بخاطر خطا روی يک بازيکن انگليسی از زمين اخراج کرد و از اين لحظه به بعد برزيل با ۱۰ بازيکن به مسابقه ادامه داد. اما انگليسيها بازهم نتوانستند تهديدی جدی متوجه دروازه برزيل کنند و بازی ۲-۱ بنفع برزيل پايان يافت. رونالدينهو بخاطر اين کارت قرمز از شرکت در بازی نيمه نهايی برزيل که با برنده بازی سنگال و ترکيه خواهد بود محروم خواهد بود. با اينحال، حتی بدون رونالدينهو هم بسياری کارشناسان برزيل را اميد اصلی کسب پنجمين عنوان قهرمانی خود در تاريخ جام جهانی فوتبال ميدانند.