در پی انفجار يک اتومبيل انباشته از مواد منفجره در بيرون کنسولگری آمريکا در کراچی پاکستان، وزارت امور خارجه ايالات متحده ،دفاتر ديپلماتيک خود را در اين کشور تعطيل کرد. بر اثر اين انفجار ۱۱ نفر کشته و دست کم ۴۰ نفر مجروح شدند. اری فلايشر، سخنگوی کاخ سفيد انفجار را محکوم کرده و می گويد اين نشان می دهد که تروريستها برای آسيب رساندن به آمريکائی ها وديگران از هر وسيله ای که در اختيار داشته باشند استفاده می کنند. انفجار که حوالی نيمروز روی داد، در ديوار بتون آرمه ای اطراف کنسولگری آمريکا در کراچی حفره ای ايجاد کرد و به ساختمان کنسولگری و ديگر ساختمانهای اطراف آسيب رساند. چندين وسيله نقليه که در نزديکی محل انفجار پارک کرده بودند، منهدم شدند. هيچ گروهی مسئوليت اين بمب گذاری را نپذيرفته است. اما پليس پاکستان می گويد احتمالا اين انفجار يک اقدام انتحاری بوده است و سرگرم تحقيق در باره ادعای يک گروه اسلامی ناشناخته است که می گويد مسئول بمب گذاری روز جمعه، در مقابل کنسولگری آمريکا در کراچی بوده است. در بيانيه ای با نام سازمان القانون ادعا شده است حمله ظاهرا انتحاری روز جمعه اولين اقدام اين سازمان عليه آمريکا و دولت پاکستان بوده است. در آن حمله ۱۱ نفر کشته و دهها نفر مجروح شدند. . کنسولگری آمريکا وساختمانهای اطراف آن آسيب ديد و وسائل نقلييه پارک شده در نزديکی محل انفجار تخريب شد. مقامات وزارت امور خارجه آمريکا می گويند تا پايان روز يکشنبه ، تمامی دفاتر ديپلماتيک ايالات متحده در پاکستان بسته خواهد بود.