برنامه مسابقات يک هشتم نهايی جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲
۱۵ ژوئن: آلمان - پاراگوئه در سئوگ ويپو
۱۵ ژوئن: دانمارک-انگلستان در نيگاتا
۱۶ ژوئن: سوئد و سنگال در اوييتا
۱۶ ژوئن: اسپانيا و ايرلند در سووان
۱۷ ژوئن: مکزيک-آمريکا در جئونجو
۱۷ ژوئن: برزيل -بلژيک در کوبه
۱۸ ژوئن: ژاپن-ترکيه در ميياگي
۱۸ ژوئن: کره-ايتاليا در ديجئون