دانلد رامسفلد وزير دفاع امريکا ميگويد به باور وی هند و پاکستان از تهديد به جنگ هسته ای عقب نشينی کرده اند، ضمن اينکه به گفته او تنش در منطقه مورد منازعه کشمير، هنوز بسيار بالاست. آقای رامسفلد قبل از بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران گفت رهبران هر دو کشورِ هند و پاکستان مسؤولانه عمل کرده اند. پيشتر، آقای رامسفلد گفتگوهای دو روزه خود را با رهبران هند و پاکستان انجام داده بود. وزير دفاع امريکا رهبران هند و پاکستان را بخاطر پيشرفت در کاستن از تنش در مرز کشمير ستايش کرد.