خالکوبی در جوانان نشانه عدم تعادل شخصيت آنهاست. ضمناً دانشمندان ژنی را که خطرناکترين نوع سرطان پوست ( ملانوما ) را وجود می آورد کشف کرده اند و اميد ميرود داروهای مؤثرتری برای مبارزه با اين نوع سرطان ساخته شود. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه «دانش و جامعه» اين دو موضوع را بررسی می کند