در تايلند افراد مسلح نقابدار در نزديکی مرز برمه بروی يک اتوبوس مدرسه آتش گشوده ، دست کم ۲ دانش آموز را کشته و ۱۵ نفر را مجروح کرده اند . مقامات تايلند می گويند اين حمله در ايالت راتچابوري، در جاده ای در ۲۰ کيلومتری مرز با برمه روی داد. نيرو های امنيتی تايلند ، جستجوی گسترده ای را برای يافتن مهاجمان آغاز کرده اند. مقامات می گويند مردان مسلح نقاب و يونيفرمی داشتند که به يونيفرم شورشيان اقليت قومی ای که با دولت نظامی برمه می جنگند شباهت داشت. اين گروه شورشی هرگونه دست داشتن در حمله را رد می کند.