اجلاس امنيت منطقه ای آسيا که در آلماتی قزاقستان بر گزار شده بود، بدون هيچ دستاوردی در زمينه کاهش تنش نظامی بين هند وپاکستان ، بکار خود پايان داد. در اين گردهمائی ، رهبران روسيه وچين ، از هند وپاکستان خواستند برای جلوگيری در افزايش تنش در مرز کشمير ، وارد گفتگوهای مسنقيم شوند. در جلسه امروز ، رهبران هر دو کشور ، يکديگر را به تشديد تنش نظامی متهم کردند .اما برغم بن بست ديپلماتيک موجود ، ولاديمير پوتين ، رئيس جمهور روسيه می گويد رهبران دو کشور گفته اند قصد دارند اختلاف های خود را از طرق مسالمت آميز حل کنند.