مردم بريتانيا ، امروز با شرکت در مراسم کليسا ئی ، پنجاهمين سالگرد به تخت سلطنت رسيدن ملکه اليزابت دوم را جشن گرفتند . ملکه ۷۶ ساله بريتانيا در مراسم ويژه کليسای سينت جورج در کاخ ويند سور شرکت کرد . پس از اين مراسم ، ملکه شاهد امضای تفاهم نامه ای بين رهبران کليساهای پروتستان ، ارتدکس و رومن کاتوليک بود . جشن های امروز پنجاهمين سالگرد سلطنت ملکه اليزابت دوم با مسابقات جام جهانی فوتبال همراه است و بسياری از کليسا ها مجبور شدند برای اجتناب از همزمانی مراسم خود و شروع بازی تيم بريتانيا و سوئد در ژاپن ، زمان برنامه های خود را تغيير دهند .