ارتش ايالات متحده آمريکا می گويد هواپيماهايش اواخر وقت پنجشنبه به يکی از پايگاههای دفاع هوائی عراق حمله کرده اند . فرماندهی مرکزی نيرو های آمريکا می گويد اين حمله در واکنش به اقدامات خصمانه اخير عراق عليه هواپيماهای متحدين در منطقه پرواز ممنوع در جنوب عراق بود و يکی از رادار های عراق مورد حمله قرار گرفت . روز جمعه هفته گذشته ، آخرين مورد از حمله نيرو های ائتلاف به عراق بود . در آن حمله ۱۸ عراقی مجروح شدند .