قرار است سفينه فضائی اندور Endeavour امشب، ساعت ۲۳ و ۴۴ دقيقه به وقت گرينويچ از کيپ کاناورال در فلوريدا به فضا پرتاب شود. اما بنا به پيش بينی هواشناسی امکان رعد و بر ق و طوفان وجود دارد و سخنگوی ناسا می گويد به احتمال ۶۰ در صد پرتاب سفينه بتعويق می افتد. اين سفينه ۱۰ سرنشين از کشور های آمريکا، روسيه، فرانسه و کستاريکا خواهد داشت. ماموريت سفيه رسانده يک فضانورد آمريکائی ودو فضا نورد روس به ايستگاه فضائی بين المللی است تا جای فضانوردانی را که از ۴ ماه پيش در مدار بوده اند، بگيرند .