وزارت امور خارجه ايالات متحده اعلام کرد که اُتو رايکْ ، بلندپايه ترين ديپلمات خود در امور آمريکای لاتين را ظرف چند روز آينده برای ملاقات با آلوارو اوريبه رئيس جمهوری منتخب کلمبيا به بوگوتا خواهد فرستاد . پيش بينی ميشود که در اين ديدار نحوه حمايت ايالات متحده از رئيس جمهوری منتخب کلمبيا در پی برگذاری آئين تحليف وی در روز هفتم اوت مورد بحث و بررسی قرا ر گيرد . آقای اوريبه که در مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود حجم ارتش کلمبيا را دوبرابر کند و کمک ايالات متحده را در اين زمينه خواستار شود ، در انتخابات روز يکشنبه حدود ۵۳ درصد آراء را از آن خود ساخت و به پيروزی رسيد . رئيس جمهوری منتخب کلمبيا همچنين تعهد کرده است که برای پايان دادن به جنگ داخلی ۳۸ ساله کشور ، شورشيان چپگرای کلمبيا را بسوی انجام مذاکرات صلح سوق دهد . در اينحال ، سازمان ملل متحد درخواست آقای اوريبه را برای برعهده گيری رهبری تلاشهای ميانجيگرانه ، در صورت موافقت شورشيان با استقرار آتش بس ، مورد بررسی قرار داده است .