رابرت مالر ، رئيس اف. بي. آی (اداره آگاهی فدرال) می گويد از بمب گذاری های انتحاری در خاک آمريکا، نظير بمب گذاری هائی که در اسرائيل صد ها کشته بجا گذشته است، نمی توان جلوگيری کرد. آقای مالر روز دوشنبه در نزديکی واشنگتن، خطاب به دادستانهای فدرال گفت مقامات آمريکائی قادر نخواهند بود از يک حمله تروريستی ديگر جلوگيری کنند. پيش از اين اظهارات رئيس اف. بی . آی ، ديک چی نی، معاون رياست جمهوری آمريکا هشدار داده بود حمله ديگری از سوی طرفداران القاعده به آمريکا، يک احتمال قريب به يقين است . روز دوشنبه ، باب گراهام رئيس کميته اطلاعاتی سنا، در کنگره هشدار داد که يک گروه ۲۵ نفری از تندروها ، در هفته های اخير با کشتی های باری که در بنادر آمريکا پهلو گرفته اند، وارد ايالات متحده شده اند. در همين حال ، يک نظر سنجی جديد در آمريکا حکايت از آن دارد که بيشتر آمريکائی ها به توانائی دولت در جلوگيری از حمله های تروريستی آتی ، اعتماد ندارند. اما حمايت از پرزيدنت بوش همچنان زياد است.