بگفته مقامات ارتش آمريکا در افغانستان ديروز يکی از واحدهای نيروهای ويژه ايالات متحده در شرق افغانستان زير آتش قرار گرفت و در جريان تيراندازی يکی از سربازان نيروهای ويژه آمريکا کشته شد. سخنگوی ارتش ايالات متحده امروز به خبرنگاران گفت که در اين درگيری يکی از نفرات دشمن نيز از پای درآمد و يک جنگنده افغان که از نيروهای ائتلاف بين المللی بود مجروح شد. زدوخورد تازه در حالی روی ميدهد که نيروهای ويژه ايالات متحده و ديگر اعضای ائتلاف بين المللی به عمليات تجسسی خود در منطقه برای يافتن جنگجويان مخفی شده طالبان و القاعده ادامه ميدهند.