مجله «اکونوميست» در گزارشی از تهران، درباره تلاش فاقد انسجام ايران در گذشته و امروز برای بهبود مناسبات با آمريکا می نويسد و نقش حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در اين ميان. آسوشيتد پرس وخبرگزاری فرانسوی «آژانس فرانس پرس» نيزمطالبی در باره مذاکرات پنهانی ايران و آمريکا وتکذيب آن از هردو طرف دارند. «پراودا رو» از گردهم آيی ناموفق عشق آباد برای تقسيم منابع دريای خزر می نويسد و تمرين های جنگی روسيه در دريای خزر