هيات های نمايندگی کودکان که برای اولين بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کردند خواستار پايان دادن به استثمار کودکان، سوء استفاده از کودکان و خشونت عليه آنان شدند. بيش از ۴۰۰ کودک در اجلاس ويژه سازمان ملل برای کودکان شرکت دارند. کوفی عنان دبير کل سازمان ملل که ديروز اين اجلاس را افتتاح کرد در سخنرانی خود از قصور درد ناک رهبران جهان در دفاع از حقوق کودکان سخن گفت. امروز (پنجشنبه) کار اين اجلاس جهانی بر استفاده از کودکان به عنوان سرباز، برده و نيز سوءاستفاده جنسی از آنان متمر کز است.