به گزارش شين هوآ ، خبر گزاری رسمی چين يک هواپيمای مسافر بر چين با ۱۱۲ سرنشين به در يای شمال اين کشور در نزديکی منطقه داليان سقوط کرده است ، شين هوآمی گويد اميدی به زنده ماندن مسافران وجود ندارد .تا کنون ۵۰ جسد از آب گرفته شده است برجهای مراقبت ترافيک هوائی ، پس از در يافت خبر آتش سوزی در کابين ، ارتباط خود را با خلبان از دست دادند . هواپيما از نوع ام . دي. ۸۲ بود و به گفته شاهدان در ۲۰ کيلومتری فرودگاه داليان سقوط کرد .