اندونزی، فيليپين و مالزی ، پيمانی سه جانبه را برای مبادله اطلاعات و تقويت همکاريهای خود در زمينه گروههای تروريستی منطقه ای امضاء کردند. گلوريا آرويو رئيس جمهوری فيليپين و ماهاثير محمد نخست وزير مالزی ، امروز در پوتْراجايا پايتخت جديد مالزی، برامضای اين پيمان بوسيله مقامات سه کشور نظارت کردند. بگفته مقامات رسمی، پيمان تازه ، سه کشور امضاء کننده را در خنثی کردن طرحهای گروههای تروريست اسلامی که خواهان ادغام اين سه کشور و تبديل آن به يک کشور واحد اسلامی هستند ياری خواهد داد . بگفته اين مقامات، تايلند و احتمالاً ديگر کشورهای آسيائی نيز ممکنست به اين پيمان به پيوندند. از زمان وقوع حملات تروريستی يازدهم سپتامبر در ايالات متحده ، سازمانهای افراطی اسلامی در جنوب شرقی آسيا ، تحت موشکافی دقيق و شديدی قرار گرفته اند.