درحمله اسرائيل به شهر هبرون يا الخليل در کرانه باختری رود اردن، دست کم ۹ فلسطينی کشته و ۱۷ نفر ديگر بازداشت شدند. نيروهای اسرائيلی روز دوشنبه بيش از نيمی از بخش فلسطينی اين شهر تقسيم شده را به اشغال خود درآوردند. اسرائيل می گويد اين عمليات ناشی از حمله روز شنبه فلسطينيان به يک شهرک يهودی نشين است که منجربه کشته شدن چهاراسرائيلی شد. وزير دفاع اسرائيل می گويد دراين حمله، شالوده و زيربنای تروريستی هبرون هدف قرار گرفت. ازسوی ديگر ، کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا می گويد حصول توافقی برای پايان بخشيدن به بن بست کليسای ولادت در بيت اللحم ، احتمالا به زودی صورت خواهد گرفت. اما مذاکره کنندگان فلسطينی می گويند تا زمانی که اسرائيل اجازه نداده است که غذا به کليسا حمل شود ، گفتگوها متوقف خواهد ماند. اکنون ۲۷ روز است که حدود ۲۰۰ فلسطينی، از جمله ۳۰ مرد مسلح، دراين کليسا موضع گرفته اند.