ارتش اسرائيل تهاجم جديدی را عليه شهر تقسيم شده هبرون يا الخليل در کرانه باختری رود اردن آغاز کرده است. منابع فلسطينی می گويند در جريان اين تهاجم دست کم ۷ فلسطينی کشته و چندين نفر مجروح شده اند. به گفته مقامات اسرائيلی هدف اين تهاجم متلاشی کردن ساختار تروريستی اين شهر و پاسخ دادن به حمله فلسطينی ها به يک شهرک يهودی نشين در روز شنبه است که به کشته شدن ۴ اسرائيلی انجاميد. عمليات نظامی در هبرون يا الخليل، پس از آن آغاز شد که اسرائيل وفلسطينی ها طرح آمريکا برای پايان دادن به محاصره مقر ياسر عرفات را در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن، پذيرفتند. به موجب اين طرح محافظان آمريکائی و بريتانيائی مراقبت از ۶ زندانی فلسطينی را که از سوی اسرائيل تحت تعقيب اند ، بعهده خواهند گرفت. پرزيدنت بوش اقدام اسرائيلی ها و فلسطينی ها را در پذيرش اين طرح مورد تمجيد قرار داد و گفت اين تحول مثبتی است زيرا هر دو طرف از مسئوليت های خود در پايان دادن به کشمکش ها آگاهند. مقامات فلسطينی می گويند قرار است امروز مقامات آمريکائی و بريتانيائی برای بحث درباره چگونگی اجرای اين طرح به منطقه بيايند.