در پی موجی از بمب گذاری های مرگبار در فيليپين، گلوريا آرويو رئيس جمهوری آن کشور، دستور داده است تدابير امنيتی تازه ای به مورد اجرا گذاشته شود و از جمله حکومت نظامی برقرار شود. خانم آرويو انفجارهائی را که ديروز در شهر ژنرال سانتوس صورت گرفت محکوم کرد و آن را جنايتی عليه مردم فيلپين خواند. ديروز در اثر انفجار بمبی در برابر يک فروشگاه بزرگ که پر از جمعيت بود چهارده نفر کشته و دست کم پنجاه نفر مجروح شدند. پليس دو نفر را که می گويند عضو جبهه اسلامی آزاديبخش مورو هستند در ارتباط با اين بمب گذاری های تروريستی بازداشت کرده است.