گلوريا آرويو رئيس جمهوری فيليپين در يکی از شهرهای جنوبی کشور که صحنه بمب گذاريهای متعددِ افراطيون مسلمان بوده است وضع اضطراری اعلام کرد . بگفته مقامات رسمی اعلام وضع اضطراری در شهر ژنرال سانتوس ، سرکوبی تروريستها را در برخواهد گرفت . بامداد امروز براثر انفجار بمبی کوچک در منطقه ، يک قايق منهدم شد اما تلفاتی ببار نيامد . ديروز انفجار بمبی در برابر يک فروشگاه بزرگ که پر از جمعيت بودچهارده نفر را کشت و دست کم پنجاه نفر را مجروح کرد . گروه شورشی ابو سياف که يک گروه اسلامی افراطی است مسئوليت اين بمب گذاريها را برعهده گرفته است .