در حالی که نيرو های اسرائيلی به عقب نشينی خود از شهر های مهم فلسطينی در کرانه باختری رود اردن ادامه می دهند آريل شارون ، نخست وزير اسرائيل پايان آنچه را که اولين مرحله تهاجم اين کشور به کرانه باختری رود اردن ناميد اعلام کرده است . نخست و زير اسرائيل می گويد عمليات موسوم به سپر دفاعی به نتايج درخشانی منجر شده است . اما آقای شارون افزود مبارزه عليه تروريسم با استفاده از ديگر شيوه ها ادامه خواهد يافت. اسرائيل می گويد نيرو هايش تقريبا بطور کامل از شهر های نابلس و رام الله خارج شده اند اما محاصره مقر ياسر عرفات ، رهبر فلسطينی ها ، در شهر رام الله و نيز محاصره کليسای ولادت در شهر بيت اللحم را ادامه می دهند . اسرائيل می گويد محاصره آقای عرفات را تنها در صورتی خاتمه می دهد که وی افراد مظنون به قتل رهاويم زيوی ، وزير جهانگردی اسرائيل را تحويل دهد . مقامات اسرائيلی همچنين می گويند در تعقيب ۳۰ ستيزه جوی فلسطينی هستند که در ميان ۲۰۰ فلسطينی پناه گرفته در کليسای ولادت در بيت اللحم می باشن