عربستان سعودی بار ديگر بر مخالفت خود با استفاده ازتحريم نفتی کشور های عرب ومسلمان در حمايت از فلسطينی ها در مقابل اسرائيل، تاکيد کرده است . سعود الفيصل ، وزير امور خارجه عربستان سعودی که به مسکو سفر کرده است ، گفت کشورش به حمايت از قيام فلسطينی ها ادامه می دهد ، اما به استفاده از نفت به عنوان يک سلاح سياسی معتقد نيست . وزير خارجه عربستان سعودی در واکنش به تحريم نفتی ۳۰ روزه عراق گفت عربستان سعودی به توليد نفت ادامه می دهد و هرگونه اقدام لازم را برای حفظ سطح عرضه و تقاضا بعمل می آورد .