دو مطالعه جداگانه که طی بيست سال توسط دانشمندان آمريکائی در مورد ده ها هزار پزشک و پرستار به عمل آمده نشان می دهد که مصرف فقط يک خوراک ماهی در هفته به سبب وجود يک نوع چربی (نوع اِن ـ ۳) سی در صد از استعداد انسان به قرار گرفتن در معرض خطر سکته قلبی شديد و ناگهانی می کاهد. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه «دانش و جامعه» درباره اين خطر اطلاعاتی به آگاهی شما می رساند.