رهبران پاکستان و افغانستان در يک کنفرانس خبری مشترک وعده کردند اختلافات خود را در زمينه حمايتهای قبلی اسلام آباد از رژيم مخلوع طالبان کناربگذارند. پرزيدنت مشرف که به کرّات آقای کرزای را برادر خطاب می کرد گفت که دولت او آماده همه نوع کمک رسانی به افغانستان برای بر آوردن نيازهای آن کشور است . پرويز مشرف دراين کنفرانس خبری گفت من به صراحت به برادرم گفته ام تنها هدف پاکستان کمک به افغانستان و ياری رسانيدن به برادرم و حکومت اوست .وی گفت طرح ما همان طرح آقای کرزای است . پرزيدنت مشرف می گويد جنگ با مواد مخدر و مبارزه با تروريسم کانون اصلی مباحثات او با آقای کرزای بوده است . آقای مشرف گفت دو طرف تصميم گرفته اند تلاش های خود را در مبارزه عليه مواد مخدر هماهنگ کنند. به گفته آقای مشرف در زمينه جنگ باتروريسم نيز تلاشهای هماهنگی صورت می گيرد. آقای مشرف همچنين خاطر نشان کرد دو کشور بر آن سرند که اجازه ندهند از خاک آنها به عنوان پناهگاه تروريستها استفاده شود. رئيس جمهور پاکستان ابراز اميدواری کرد که آينده روابط دو کشوربسيارروشن باشد. آقای حامد کرزای از پاکستان به عنوان همسايه ای خوب نام برد و گفت ديدار پرزيدنت مشرف از افغانستان پيوندهای برادرانه بين دو کشور را تقويت خواهد کرد.رهبر افغانستان قول داد که احتمال رهائی زندانيان پاکستانی را که در افغانستان گرفتارند، مورد توجه قراردهد. آقای کرزای گفت برخی از برادران پاکستانی ما درافغانستان هستند که از سوی کسانی که با اوضاع افغانستان آشنائی نداشته اند به اين جا فرستاده شده اند. ما رهائی آن گروه از مردان جوانی را که ارتباطی با القاعده و ياتروريسم ندارند موردبررسی قرارداده و اجازه می دهيم که به خانه هايشان بازگردند. هزاران پاکستانی در پی حملات نظامی ايالات متحده در اکتبر گذشته برای مجازات طالبان به سبب پناه دادن اسامه بن لادن برای جنگيدن در صف طالبان وارد افغانستان شدند. آقای کرزای و پرزيدنت مشرف می گويند هيچ گونه اطلاعی از موقعيت کنونی اسامه بن لادن و زنده يا مرده بودن او ندارند . آقای مشرف درپايان ديدار خود از افغانستان چکی به مبلغ ۱۰ ميليون دلار برای کمک به مردم آن کشور به آقای کرزای داد.